PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

62-285 POPOWO KOŚCIELNE 24

tel.: 61 427 88 98

Województwo Wielkopolskie

www.dreamsart.pl

Dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest:
– akt urodzenia dziecka (odpis),
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie:
– metryka chrztu,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Małżeństwo:
– aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji,
– świadectwo bierzmowania,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki:
– akt zgonu,
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).