PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

62-285 POPOWO KOŚCIELNE 24

tel.: 61 427 88 98

Województwo Wielkopolskie

www.dreamsart.pl

Historia parafii

Historia Parafii

 

Popowo Kościelne jest jedną z najstarszych wsi w gminie. Według jednej z hipotez nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa „pop”, którym (co może zaskakiwać) nazywano kiedyś księdza katolickiego. Wydaje się to dosyć prawdopodobne, gdyż według najstarszych wzmianek, pierwszy kościół uposażyli Królowie polscy już na przełomie XI/XII wieku. Później, około XIII w. przybyło tu rycerstwo. Popowo Kościelne staje się wsią szlachecką rodziny Popowskich.
Pierwsza wzmianka historyczna o Popowie Kościelnym pochodzi z końca XIV w., mianowicie w aktach Grodzkich z roku 1391 wymienione jest imię proboszcza – Stanisław. Parafia mogła powstać w tym samym okresie, co oznacza, że wieś istniała już wcześniej. Źródła z 1520 r. podają imię proboszcza – Łukasz z Popowa. Wówczas kościół był już pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i był kościołem macierzystym dla kościołów w Jabłkowie, Podlesiu Kościelnym i Pomarzankach.
Parafia w Popowie Kościelnym liczy obecnie blisko 1500 wiernych, którzy zamieszkują w dziesięciu okolicznych wsiach (Brzeskowo, Jaroszewo, Kuszewo, Łosiniec, Nieświastowice, Pląskowo, Podlesie Wysokie, Popowo Kościelne, Popowo Kolonia, Wymysłowo), co czyni ją bardzo rozległą, niektórzy wierni mają do kościoła ponad piętnaście kilometrów.
Popowo Kościelne na początku XIV wieku było w rękach rodu Opalów, następnie przez dwa wieki – Popowskich. Na początku XVII wieku właścicielem wsi był Jan Smuszewski, a po nim nastąpił Stanisław Zagórski. Pod koniec XVIII wieku właścicielem lub dzierżawcą majątku był kanonik gnieźnieński Dorpowski. Od 1900 r. aż do końca II wojny światowej popowska majętność, która obejmowała około 520 ha, znajdowała się w rękach niemieckiej rodziny Gersdorffów. Był to nowoczesny i dobrze prosperujący folwark, prowadzono w nim m.in. hodowlę koni. Po wojnie majątek przejął Skarb Państwa. Przez wiele lat Popowo Kościelne było siedzibą dużego Przedsiębiorstwa PGR, które gospodarowało na ponad 8200 ha.
W ostatnich latach Popowo Kościelne było objęte programem finansowanym ze środków unijnych „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, w ramach którego wykonano wiele prac poprawiających infrastrukturę i wizerunek miejscowości.
Piękną wizytówką wsi jest tutejsza szkoła podstawowa im. Jana Pawła II, do której uczęszczają dzieci z kilku miejscowości. Obiekt w 2000 r. poddano gruntownej modernizacji, a w kolejnych latach wprowadzano dalsze udoskonalenia.
Ważnymi dla życia parafii placówkami są Wiejski Dom Kultury, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które organizują ciekawe imprezy, a także – przy współpracy mieszkańców – kultywują tradycję i lokalne obrządki (np. wielkanocny przemarsz „chochołów” przez wieś).
“Barwną” organizację tworzy Bractwo Kurkowe, które w Popowie Kościelnym ma swoją regionalną siedzibę i strzelnicę.

 

Źródło: Tomasz Mnichowski;
Ilona Szukała, Marcin Szukała
(Strona)