PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

62-285 POPOWO KOŚCIELNE 24

tel.: 61 427 88 98

Województwo Wielkopolskie

www.dreamsart.pl

Aktualności

Teraz możesz rezerwować intencje Mszy św., potwierdzać rezerwację oraz przekazać ofiarę przechodząc do strony rezerwacji: 

https://parafiaplus.pl/popowokoscielne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

„Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.
Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. Wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille’a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

Przed remontem:

Po remoncie:​